School of Business and Social Sciences er en bred business school.

Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er School of Business and Social Sciences en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.
  School of Business and Social Sciences is a broad business school.

With roughly 14,000 full-time students, several thousand part-time students, almost 225 PhD students and more than 500 academic staff members, School of Business and Social Sciences ranks among the largest business schools in Europe. Furthermore, it is the largest School of Business and Social Sciences unit in Denmark at university level with a broad academic base.Institutter


 

Departments


Særlige alumneaktiviteter på School of Business and Social Sciences

School of Business and Social Sciences kårer hvert år “Årets alumne” og holder hvert år en Gensynsdag, hvor alle hovedområdets alumner inviteres til at deltage, og hvor kandidatjubilarer (25-, 40-, 50- og 60-års jubilæum) får en særlig invitation.

Du finder en oversigt over alumneforeninger og særlige alumneaktiviteter under de enkelte institutter.

Bemærk: De fleste tilbud og aktiviteter igennem AU Alumni bliver i øjeblikket lavet for School of Business and Social Sciences, som indtil videre er det eneste hovedområde, der har afsat særlige ressourcer til en strategisk og koordineret indsats i forhold til arbejdet med alumnerelationer. Alumner fra hele AU er dog velkomne til at være med og drage nytte af initiativerne.
 

Alumni activities at School of Business and Social Sciences

Every year, BSS chooses one or more alumni as Alumni of the Year

You’ll find a list of alumni associations and special alumni activities under the individual departments.

Please note: 
At the moment the majority of offers and activities provided by AU Alumni are made for the School of Business and Social Sciences, as they are the only main academic area to provide special resources for strategic and coordinated efforts in relation to the work with alumni relations so far. Alumni from all of AU are, of course, welcome to join and benefit from the initiatives.